Stage en begeleiding

 
LEES MEER OVER ONZE DRIE LOCATIES MET EEN LIO-VACATURE IN DIT DOCUMENT:
LIO-VACATURES 23-24
 
Coördinator Opleiden in School
Om het Opleiden in school-traject te begeleiden heeft Tangent Anne Klijn als coördinator aangesteld. Zij stuurt de basisschoolcoaches en schoolopleidiers aan en is tevens aanspreekpunt. Je kunt haar bereiken via anne.klijn@tangent.nl of  013-5342878.
 
Missie en Visie

Bij Tangent begeleiden we studenten in hun ontwikkeling naar zelfbewuste collega’s. Onze locaties hebben onderwijsnesten en leerteams waarin we als experts samenwerken aan een optimale ontwikkeling van studenten. Deze leergemeenschappen zijn inspirerende, open omgevingen. We maken ‘ontwikkelen’ betekenisvol. We zoeken voortdurend verbinding tussen ‘wie je bent en wat je kunt’ en ‘wat we samen tot stand kunnen brengen’.

Kernwaarden

Ik sterk

Elke student, mentor en locatie heeft een eigen unieke identiteit. Voor zowel de student als de samenwerker geldt: Wat ik nodig heb om te leren, ontdekken en ontwikkelen wordt gezien. Verschil mag er zijn. Ik heb vertrouwen in mezelf en de mensen om me heen en toon respect. Leren en lesgeven is persoonlijk. Intrinsieke motivatie geeft vuur! Ik ontdek wat ik al kan, wat ik graag wil leren en daag mezelf uit te blijven ontwikkelen.  

Bij Tangent ben IK STERK omdat

·       ik laat zien wat ik ken, kan en wie ik ben;
·       ik verantwoordelijkheid neem;
·       ik welkom ben, word gezien, gehoord en gewaardeerd.

Samen Sterk

We werken samen aan de hoogste kwaliteit van ontwikkeling. Voor zwel student als mentor geldt dat we elkaar helpen en weten wat de ander nodig heeft. We leren, ontdekken en ontwikkelen samen. We zijn verbonden met de hele leergemeenschap en zijn er verantwoordelijk voor. Dat betekent ook dat we solidair zijn en elkaar steunen waar nodig. We zijn trots op ons vak en wat we samen bereiken. We staan stil bij onze successen en vieren dit.

Bij Tangent zijn we SAMEN STERK omdat:
·       we samen ontwikkelen;
·       we elkaar stimuleren en helpen;
·       we trots zijn en dit vieren.

Wereld Sterk

Bij Tangent maken we verbinding met de ander en zoeken de omgeving en partners op die ons kunnen versterken. We nemen de verantwoordelijkheid als werkveld. We verbinden goede toekomstige collega’s aan Tangent. We werken actief samen met de opleidingen om ontwikkelingen te volgen, kennis te delen en samen onderzoek uit te voeren.

Bij Tangent zijn we WERELD STERK omdat:
·       we ontwikkelingen volgen;
·       we kennis delen;
·       we samen onderzoek uitvoeren.
 
Opleiden in School
Het stagetraject voor leerkrachten in opleiding heet ‘Opleiden in school’. Binnen dit traject wordt nauw samengewerkt met de Pabo van Fontys Hogeschool voor Kind en Educatie (FHKE) uit Tilburg en de Pabo van Avans Hogeschoool uit Breda.
 
OpleidingsscholenFontys Hogeschool voor Kind en Educatie (FHKE) Tilburg
Studenten van de Pabo uit Tilburg kunnen alleen stagelopen op ‘Opleidingsscholen’. Dat zijn scholen die wekelijks een basisschoolcoach vrij geroosterd hebben om studenten te begeleiden. De studenten samen vormen een ‘onderwijsnest’. Binnen zo’n onderwijsnest werken studenten van verschillende studiejaren samen. Zo leren zij met en van elkaar. Alle opleidingsscholen in deze regio en de Fontys Pabo’s vormen samen het partnerschap POS. Hieronder vind je een overzicht van de betrokken scholen binnen Tangent:
-          Berkeloo
-          Den Bijstere
-          De Cocon
-          Hazennest
-          De Kleine Akkers
-          De Lochtenbergh en De Vlashof (vormen samen één opleidingsschool)
-          Rennevoirt 
-          De Regenboog
-          De Wichelroede 
 
Opleidingsscholen Avans Hogeschool Breda
Studenten van de Pabo uit Breda worden geplaatst op één van de opleidingsscholen waar zij mee samenwerken. Ze worden vanuit de opleidingsschool begeleid door een schoolopleider. De schoolopleider monitort de voortgang van de studenten en is de contactpersoon met de opleiding. De studenten samen vormen een ‘leerteam’. Binnen zo’n leerteam werken studenten van hetzelfde leerjaar aan dezelfde opdrachten. De opleidingsscholen van Avans werken samen met de Pabo onder het partnerschap Opleiden in de School West-Brabant. Hieronder vind je een overzicht van de betrokken scholen binnen Tangent:
-          St. Caecilia
-          Harten4
-          De Kring
-          De Mortel
-          De Wildschut en Prinsenbos
 
Studenten van verschillende soorten opleidingen zijn van harte welkom op één van onze Tangent-locaties. In ons Koersplan vind je meer informatie over Tangent. Daarnaast nodigen we je van harte uit om ons wat beter te leren kennen en je vragen te stellen. Contact opnemen kan via een mail naar anne.klijn@tangent.nl